Cập nhật cho Call Bridge

 Bản cập nhật sắp tới của Call Bridge sẽ hỗ trợ hiển thị thông báo cuộc gọi có tên người gọi cho tất cả các thiết bị hỗ trợ báo VOIP Call như Galaxy Watch hay Android Wears OS

Kèm nút chuyển nhanh cài đặt giữa hai lựa chọn báo.

Đây là ứng dụng giúp hỗ trợ báo cuộc gọi cho các thiết bị đeo trên nền tảng Android chưa được hỗ trợ báo cuộc gọi app

Tải về CallBridge từ Google Play

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sử dụng RCS trên Android, Game changer trong việc định danh qua số điện thoại hoặc trợ lý cho doanh nghiệp nhỏ

Merry christmas and happy new year