Android TV Launcher

 

Google Play|Beta Test

Bởi vì Android TV không cho phép bất cứ ứng dụng nào tự khởi động. Nên TV Launcher có tích hợp Kiosk mode. Cho phép đặt một ứng dụng TV bất kì có thể chạy sau khởi động. Ví dụ như TV Photowall

Hãy thận trọng vì không phải hãng nào cũng cho phép thay thế Launcher mặc định. Trường hợp cần thiết có thể thay thế bằng cách root và xóa Launcher mặc định.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sử dụng RCS trên Android, Game changer trong việc định danh qua số điện thoại hoặc trợ lý cho doanh nghiệp nhỏ

Merry christmas and happy new year

Actions Helper