Tải về nâng cao

 
  • Do những quy định khắc khe về phân phối trên Google Play Store. Một số ứng dụng ngoài khả năng cung cấp qua Google Play Store, hoặc Beta Test sẽ được phân phối qua MoreApps Store hoặc A P K trên địa chỉ: https://moreapps.vnapps.com/
  • Để tải về ứng dụng có thể sử dụng link https://moreapps.vnapps.com/?tên gói ứng dụng có đuôi . a p k
  • Những ứng dụng phân phối qua A P K có tính năng thông báo cập nhật riêng ngay tức thì khi có phiên bản mới. Việc cài đặt A P K có thể hiện cảnh báo bảo mật riêng. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết về tính an toàn dữ liệu tương tự phiên bản phân phối qua Google Play Store nếu ứng dụng được cung cấp đúng chữ kí, và được tải chính thức từ moreapps.vnapps.com . Chúng tôi cũng phản đối chính sách về việc phân phối A P K, do vẫn tồn tại nhiều thiết bị không thể phân phối qua kênh Play Store do không được cài sẵn
  • Đối với thiết bị sử dụng VNAOS có thể tìm kiếm MoreApps trong Menu ứng dụng và cài đặt trực tiếp
  • Danh sách ứng dụng nâng cao:
CallBridge:
https://moreapps.vnapps.com/?com.vnapps.callhelper.apk
Dynamic JSON Badge Dynamic JSON Badge  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sử dụng RCS trên Android, Game changer trong việc định danh qua số điện thoại hoặc trợ lý cho doanh nghiệp nhỏ

Merry christmas and happy new year

Actions Helper