Sử dụng RCS trên Android, Game changer trong việc định danh qua số điện thoại hoặc trợ lý cho doanh nghiệp nhỏ

 

Trước đây SMS được phổ biến rộng rãi và xuất hiện khắp mọi nơi trong đời sống chúng ta, việc sử dụng SMS và tích hợp cực kì dễ dàng. 

Tuy nhiên số lượng kí tự giới hạn và chi phí cao là điểm khiến mình rất quan tâm đến giải pháp thay thế SMS bằng RCS

Vì lý do mới suất hiện, chưa thấy bất cứ tài liệu tích hợp RCS nào. Tuy nhiên với kinh nghiệm lâu năm trong phát triển ứng dụng trên Android, mình giới thiệu giải pháp định danh và trợ lý qua RCS sử dụng quyền đọc thông báo để phân tích RCS đến:

1 Sử dụng ứng dụng Google Messages trên thiết bị là Server và đã kích hoạt RCS. Đây là một điện thoại Android giá rẻ bình thường

2 Xây dựng một ứng dụng sử dụng NotificationListenerService để đọc thông báo phát sinh từ Google Messages. Bất cứ thông báo nào đều chứa số điện thoại và nội dung RCS, so sánh sbn.packageName == "com.google.android.apps.messaging" để xác định đó đúng là Google Messages

3 Trả lời và dissmiss thông báo đó qua reply pendingIntent.

4. Vô hiệu việc lặp thông báo trong 1h và vô hiệu SMS trên Google Messsages


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Với cách này, chúng ta sử dụng để:

1.Flow tạo tài khoản dựa vào số điện thoại như sau:

​Ứng dụng A -> Mở trang giới thiệu người dùng cài Google Messages và cách sử dụng, kích hoạt RCS cũng như giới thiệu RCS miễn phí, User đồng ý

-> Mở Google Messages qua SMS Hyperlink và điền sẵn nội dung -> User gởi tin nhắn RCS đến sdt có sẵn(Là  điện thoại server của công ty, tổ chức) -> Điện thoại server phân tích SDT, nội dung, tạo link đăng nhập -> Reply đến User -> User bấm vào deeplink dẫn lại App và tạo mật khẩu lần đầu tiên

2.Flow trợ lý

App hiện lên nhiều sms hyper link tương ứng. User click vào hyper link thì sẽ gởi rcs đến thiết bị Phone RCS Server  -> Server Trả lời lại theo ngữ cảnh, SDT nhận được đã định danh qua Reply Intent


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh. Mình đang thử nghiệm tính năng RCS với SDT cá nhân

Hi vọng trong tương lai Apple hỗ trợ tiêu chuẩn RCS.
Chúng ta sẽ có nhiều giải pháp hơn nữa để thay thế hoàn toàn SMS và SMS OTP

 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Merry christmas and happy new year

Actions Helper