Photo Tools

  •  Ngoài định dạng xuất gốc. Các định dạng xuất còn lại được tối ưu để chia sẻ bao gồm:
    • Luôn chuyển về dưới 2Mpx ~ 2000Px
    • Sẽ tự giảm độ nén JPEG về 90% nếu dung lượng lớn hơn 1Mb. Như vậy ảnh sẽ luôn nhỏ hơn 2000px và nhỏ hơn 1Mb
  • Việc quản lý file trên Android > 12 còn nhiều bất cập và khó khăn, nhất là việc tự mất quyền truy cập file, thư mục do tính chất bảo mật mới. Do vậy, một số trường hợp cần cấp lại quyền truy cập file hoặc xóa dữ liệu app
  • Công cụ cung cấp miễn phí cho người dùng dễ dàng gắn thông tin ảnh lên ảnh, dễ dàng chỉnh sửa thông tin ảnh. Mọi hành động sử dụng công cụ trái với quy định của pháp luật hoặc ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức khác, vi phạm bản quyền, người sử dụng phải chịu hoàn toàn trước pháp luật, hoặc có thể bị khóa tài khoản từ phía Google. Chúng tôi cũng không cho phép sử dụng công cụ với mục đích xấu. Xin cảm ơn.
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sử dụng RCS trên Android, Game changer trong việc định danh qua số điện thoại hoặc trợ lý cho doanh nghiệp nhỏ

Cập nhật cho Call Bridge

Merry christmas and happy new year