Quét QR

 Ứng dụng cho phép Quét - Tạo - Chia sẻ mã QR miễn phí và không quảng cáo, không thu thập dữ liệu.

+ Để quét mã QR. 

Mở ứng dụng > Đưa camera lại gần mã QR

+ Thêm biểu tượng quét vào Thanh truy cập nhanh > Vuốt xuống từ màn hình chính và bấm vào biểu tượng quét

Để chia sẻ mã QR. 

Chọn một đoạn kí tự từ bất kì đâu > Bấm chia sẻ > Chọn QR

Để tạo QR:

Bấm vào biểu tượng ... chọn Tạo QR, nhập nội dung hoặc dán từ Bảng Tạm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sử dụng RCS trên Android, Game changer trong việc định danh qua số điện thoại hoặc trợ lý cho doanh nghiệp nhỏ

Merry christmas and happy new year

Actions Helper