Android Todos

 

Google Play

+ Update 27/11/2023:
  • Do hiện tại, đa số các thiết bị đều dùng vuốt phải để quay lại, nên việc vuốt phải để xóa gây ra tình trạng vuốt nhầm, xóa nhầm. Từ bản cập nhật này, chúng tôi chuyển sang, giữ để hiện nút xóa. Nếu có vấn đề gì xin để lại ý kiến
  • Chúng tôi thêm biểu tượng Pin để biết todo nào đang được ghim, và bỏ ghim

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cập nhật cho Call Bridge

Sử dụng RCS trên Android, Game changer trong việc định danh qua số điện thoại hoặc trợ lý cho doanh nghiệp nhỏ

Merry christmas and happy new year