Quick Tasks

 


Tải APK
Quick Task (Beta)
Là công cụ cho phép thực hiện các tác vụ tự động hóa trên điện thoại Android . Vui lòng đọc các bài viết hướng dẫn cụ thể trên blog
  • Hành động qua giao tiếp HTTP POST, GET sử dụng Auth Token
  • Tạo thông báo trực tiếp trên thiết bị
  • Bắt sự kiện khi đặt thiết bị gần một thẻ NFC trong tần số hỗ trợ.
  • Bắt sự kiện từ thông báo của ứng dụng khác
Cập nhật mới:
  • [12/11] Cho phép cài đặt tự xóa thông báo sau 2s.
  • [13/11] Hỗ trợ  thêm biểu tượng thanh điều khiển nhanh và thêm nhiều biểu tượng mới

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Actions Helper

Membership