Tuyên bố về dữ liệu cá nhân

 Tất cả dữ liệu cá nhân có và không có mã hóa được lưu trữ và đồng bộ ở máy chủ tại các nhà cung cấp ở Việt Nam bao gồm CloudFy, Viettel IDC, BKNS. Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi phải chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu cá nhân cho cơ quan có thẩm quyền nếu bị yêu cầu, hoặc bị cung cấp từ phía đối tác lưu trữ.
Với:
  Bất cứ dữ liệu được mã hóa, vẫn có nguy cơ giải mã bằng thuật toán dịch ngược bằng Brute Force. Mật khẩu mã hóa càng dài càng giảm nguy cơ. Mật khẩu được lưu trữ trên thiết bị ở dạng không mã hóa và bất cứ ai cũng xem được. Nhưng những người có dữ liệu cloud không thể xem hoặc giải mã. Quên mật khẩu ở thiết bị sẽ không thể tải về và đồng bộ dữ liệu trên Cloud

 Dữ liệu không mã hóa sẽ được truyền tải qua giao thức HTTS TLS-1.3 và có thể di chuyển qua máy chủ Google Cloud. Các dữ liệu này có thể bao gồm Token Key, Email, ID định danh. 

Chúng tôi KHÔNG cung cấp, bán, cho phép truy cập, chia sẻ, dữ liệu người dùng trên tất cả ứng dụng.

Mọi thắc mắc xin liên hệ email: m@_[vnapps.com] hoặc huynguyen1059@_[gmail.com]

Huy Nguyen - vnapps.com (18/11/2023)


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cập nhật cho Call Bridge

Sử dụng RCS trên Android, Game changer trong việc định danh qua số điện thoại hoặc trợ lý cho doanh nghiệp nhỏ

Merry christmas and happy new year